LPP – Lokal Pedagogisk Planering

LPP Fritids

Den fria leken

Förankring i kursplanens syfte och långsiktiga mål

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Normer och värden:

– Respekterar andra människors egenvärde,

Kunskaper:

– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

– Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för      fritidsverksamheten.

Elevernas ansvar och inflytande:

– Tar ett personligt ansvar för fritids saker och sin arbetsmiljö.

Innehåll

Verksamheten skall innehålla meningsfulla och stimulerande aktiviteter som utgår från barnens intressen.

Barnen skall träna socialt umgänge och lösa enkla konflikter.

När barnet säger ”Jag har bara lekt idag” har vi på fritids lärt oss följande: samverkan, känslor, konfliktlösningar, problemlösningar, uthållighet, kreativitet, kamratrelationer, uppfinningsrikedom, empati, sport och regler.

Arbetssätt

Leken ska utgå från barnens önskningar och vilja. Pedagogerna finns som stöd och vägledare.

Stimulera leken genom till exempel leklådor, inspiration, uppmuntra till andra lekar och lekrelationer.

Bedömning

Verksamheten bedöms genom utvärdering och fritidsråd.

Dokumentation

Pedagogerna fotograferar verksamheten och kopplar sedan samman fotodokumentationen med de mål vi har på fritids. Dokumentationen ligger på vår blogg: www.blånyanser.isjöbo.se

 

Skapande verksamhet

Förankring i kursplanens syfte och långsiktiga mål

Kunskaper:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

– Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för      fritidsverksamheten.

Innehåll

Använda olika sorters plana och formbara material och metoder. Täckfärg, kritor av olika slag, vattenfärg, svampa, trycka, klippa, klistra, vika, forma i lera, gips och papier maiche.

Använda några verktyg för teckning, målning och modellering, t ex pensel, svamp, kavla och tumma samt kunna ange dessa.

Arbetssätt

Varje vecka presenterar en pedagog en skapande aktivitet. Aktiviteten är ofta ett önskemål från fritidsrådet där barnen pratar om vad de vill lära sig på fritids.

Barnen arbetar oftast individuellt i grupp, varje barn skapar sitt eget verk vid sidan om de andra barnen.

Bedömning

Verksamheten bedöms genom utvärdering och fritidsråd.

Dokumentation

Pedagogerna fotograferar verksamheten och kopplar sedan samman fotodokumentationen med de mål vi har på fritids. Dokumentationen ligger på vår blogg: www.blånyanser.isjöbo.se.

 

Utevistelse och fysisk aktivitet

Förankring i kursplanens syfte och långsiktiga mål

Barnen ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Normer och värden:

– Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

Kunskaper:

– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

– Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för      fritidsverksamheten.

Fritids och omvärlden:

– Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.

Innehåll

Barn och pedagoger besöker lekparker, skogen, backar och kullar. Barnen får möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter.

En eller två pedagoger besöker idrottshallen med en grupp barn. I idrottshallen varierar vi den fysiska aktiviteten utefter barnens önskemål och vilja.

Arbetssätt

Varje vecka har vi utevistelse en eftermiddag. Efter mellanmålet håller en eller två pedagoger i en aktivitet på skolgården.

En eftermiddag varje vecka besöks idrottshallen med en grupp barn. En eller två pedagoger följer med till idrottshallen beroende på antal barn och aktivitet.

Bedömning

Verksamheten bedöms genom utvärdering och fritidsråd.

 Dokumentation

Pedagogerna fotograferar verksamheten och kopplar sedan samman fotodokumentationen med de mål vi har på fritids. Dokumentationen ligger på vår blogg: www.blånyanser.isjöbo.se

 

Spel och data

Förankring i kursplanens syfte med långsiktiga mål

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Barnen inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

Normer och värden:

– Respekterar andra människors egenvärde.

Kunskaper:

– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

– Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Innehåll

Barnen spelar olika spel såsom dataspel, brädspel, kortspel med flera med stöd av pedagogerna.

Barnen provar på olika sorters spel: strategiska, logiska, slumpmässiga, underhållande, snabba.

Arbetssätt

Barnen kommer att ha möjlighet att prova på olika sorters spel.

Pedagogerna kommer att uppmuntra till olika spel och spelkamrater.

Bedömning

Verksamheten bedöms genom utvärdering och fritidsråd.

Dokumentation

Pedagogerna fotograferar verksamheten och kopplar sedan samman fotodokumentationen med de mål vi har på fritids. Dokumentationen ligger på vår blogg: www.blånyanser.isjöbo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *